تدریس و آموزش اتوکد دوبعدی-سه بعدی و فاز 2
به صورت خصوصی -گروهی و نیمه گروهی
نویسنده: م. شریفی - ۱۳٩۱/۱٠/٢۳

 

رعایت نکات زیر در نقشه های اجرایی معماری الزامی است :

1-درج مهر وامضای مهندسین مشاور و مهندس معمار مربوطه در روی کلیه نقشه ها .

2-عدم مغایرت جدول شهرداری مربوطه وجدول نقشه های معماری.

3-درکلیه پلانها نام فضاها ،علائم مقاطع ،محورهای ساختمان،نام نقشه ،علامت شمال جغرافیایی ،ترازهاوتیپ درها وپنجره ها واندازه های لازم باید درج گردیده وترسیمات فنی صحیح باشد.

4-در کلیه نما ها ومقاطع درج نام نقشه محورهای ساختمان ،ترازها،تیپ درها وپنجره ها ضروری است.

5- مقاطع طولی وعرضی کل محدوده ملک را شامل میگردد.

6- ارائه سایت پلان با درج اندازه ها وترازها ودسترسی های لازم وعلامت شمال منطبق با سایت پلان مصوبه شهرداری.

7- برای ساختمانهای با 8 طبقه ویا بیشتر ویا ساختمانهای با اهمیت (زیاد) و(خیلی زیاد) ، ممکن است عرض لازم برای درز انقطاع بیشتر از 0.01 ارتفاع سازه باشد.در این موارد باید قبل از تهیه نقشه های معماری ،هماهنگی لازم برای تعیین درزانقطاع ،با طراح سازه انجام گیرد.

8- درز انقطاع باید تا روی پی ادامه داشته باشد.

9- دیوارهای زیرزمین نباید به فضای درز انقطاع ویا معبر عمومی (خیابان ،کوچه) تجاوز نماید.

10- اگر ساختمان دارای یک زیرزمین بوده و دیوار زیرزمین از آجر ساخته شود باید دیوار مذکور دارای 35-30 سانتی متر ضخامت بوده ولی ضخامت شامل عایق کاری ودیوار حافظ عایق نمی باشد.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دفتر کنترل ساختمان

پی نوشت : این راهنما در چند بخش تهیه شده و به مرور کامل میگردد.

 

نویسنده: م. شریفی - ۱۳٩۱/۱٠/۱٥

 

شرح درس مباحث اتوکد پیشرفته

  

توانایی دانشجو بعد از اتمام مباحث

نتایج حاصله

نحوه استفاده اتوکد برای شروع فاز 2

  

 

افزایش سرعت ودقت در تولید نقشه ومدیریت اجزاء وعناصر مختلف نقشه

مباحث

  

در پایان مبحث دانشجو قادر به تولید انواع بلوکها وبه کار گیری آنها در نقشه هایمختلف خواهد بود.

کار با دستور EDIT BLOCK IN PLACE

  

کار با دستور WBLOCK

  

کار با DYNAMIC BLOCK

  

مروری بر داینامیک بلوکها

  

 

 

  

 

با توجه به اهمیت اندازه گذاری در نقشه های فاز2 مباحث به صورت تخصصی وکاملا کاربردی مرور میشوند.

مبانی اندازه گذاری

  

در پایان مبحث دانشجو قادربه اندازه گذاری انواع اشکال هندسی وویرایش وبکارگیری انواع مدلهای اندازه گذاری خواهدبود.

اندازه گذاری سریع

Quick Dimension

  

اندازه گذاری دایره

Radius &Arc lengthو...

  

ویرایش اندازه گذاری 

Dimension Style Manager

 

مبحث fit

  

 

 

  

 

مدیریت اطلاعات نفشه به منظور کمک در تسریع وتدقیق تولید نقشه های پیچیده فاز2 وهمچنین شیت بندی حرفه ای نقشه های فاز1و2

کار با layout ها

  

در پایان مبحث دانشجو قادربه شیت بندی مناسب وقابل کنترل واعمال مقیاسهای مد نظر کاربر بعد از پرینت خواهد بود.

فضای کاغذ وجانمایی

Page Setup Manager

  

تغییر نام ....حذف وکپی

  

کاربرد vports در LAYOUT

  

زوایای دید متفاوت در vports

  

کنترل لایه ها در vports

  

 

 

  

 

تنظیم استاندارد ضخامت خطوط وتعریف مقیاس

Print

  

در پایان مبحث دانشجو قادر به گرفتن پرینت نقشه با استاندارد های لازم اعم از مقیاس وضخامت قلم خواهد شد.

آماده سازی نقشه برایپرینت

  

  

  

 

 

  

 

ایجاد محیط از پیش تعریف شده برای شروع ترسیم نقشه ها به صورت پیش فرض

STANDARD

  

در پایان مبحث دانشجو قادر به تولید نقشه های استاندارد مد نظر گروه یا شرکت میشود

دستور STANDARD

  

 

 

  

 

  

سفارشی کردن اتوکد

  

در پایان مبحث دانشجو قادر به تولید صفحه کار متناسب با سلیقه ومخفف فرمانها ی خودش ...خواهد شد.

تعریف انواع میانبرهای حرفه ای برای دستورات پرمصرف

سفارشی کردن فرمانها Edit Program Parameters

  

سفارشی کردن صفحه کار Save as current

  

  

  

 

 

  

 

  

مفاهیم تکمیلی

  

در پایان مبحث دانشجو قادربه بالا بردن دقت در فرآیند ترسیم وکنترل انواع نقشه خواهد شد.

آشنایی با فرمان rename

  

آشنایی با فرمان مولتیلاین

  

آشنایی با فرمانهای LAYERII

  

آشنایی با فرمان FILTERS

  

قراردادن کلمه عبور بر روینقشه

  

نحوه محاسبه مساحت ها در اتوکد

  

آشنایی با فرمان FIND

  

آشنایی با EXPRESS TXTE

  

کاربرد vports

  

 

آشنایی با چاپ سریع حجم زیادی از نقشه

  

 

 

 

 

  

 

 

 

نحوه استفاده اتوکد برای شروع فاز 2

  

 

 

 

مباحث اتوکد سه بعدی

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

نویسنده: م. شریفی - ۱۳٩۱/۱٠/۱٠

شرح خدمات طراحی معماری وتهیه نقشه ها و مدارک معماری مرحله (فاز) 2

7- نقشه های مربوط به جزییات اجرایی فضاها وجزییات ساختمانی وجدول نازک کاری ، مقیاس حسب مورد( 1:25 الی 1:1)

7-1- ترسیم برش دیوار(wall section) از روی پی لغایت بام شامل اندازه گذاری کامل‏، تراز طبقات و مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی

7-2- مقطع پلکان ها وپلان های آنها با ذکر تراز های مربوطه ، اندازه گذاری و مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی

7-3- نقشه ها ، مقاطع و نماهای داخلی با اندازه های لازم در مورد فضاهای بهداشتی ، آشپزخانه ها شامل اطلاعات مربوط به محل ومشخصات و مشخصات استقرار وسایل (گاز ،یخچال، سینک ، لباسشویی وغیره ) ونوع ونحوه بکارگیری مصالح ساختمانی (نازک کاری) وسایر جزییات ساختمانی ذیربط (عایق کاری ها ،...)

7-4- جزییات مربوط به سقف های کاذب

7-5- نقشه درب وپنجره ها با ذکر جنس وتعداد آنها

7-6- جزییات و جداول دسته بندی انواع درها و پنجره های بکار رفته در طرح

7-7- جزییات مربوط به درز انبساط در کلیه محل های لازم

7-8- جزییات مربوط به دیوارهای حائل محوطه و رمپ

7-9- جزییات نصب سنگ در نما (چنانچه در نما سازی از سنگ استفاده می گردد)

7-10- جداول نازک کاری شامل اطلاعات مربوط به دیوارها ، سقف ، سقف های کاذب، انواع کفسازی ، ازاره ، قرنیز و...

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دفتر کنترل ساختمان

 

 

نویسنده: م. شریفی - ۱۳٩۱/۱٠/٤

شرح خدمات طراحی معماری و تهیه نقشه ها و مدارک معماری مرحله (فاز)2

5-نقشه مقاطع طولی وعرضی،بامقیاس حداقل (1:50) شامل اطلاعات زیر:

5-1-محورهای اصلی وفرعی ساختمانی

5-2- ملاحظات مربوط به طرهای سازه ،تاسیسات برقی ومکانیکی

5-3- اندازه گذاری کامل نقشه مقطع و جزییات اجرایی

5-4- رقوم ارتفاعی پله ها و پاگردها

5-6- مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی ،بزرگنمایی برش دیوار ودسته بندی درب ها و پنجره ها

6- نقشه کلیه نما ها ،با مقیاس حداقل (1:50) شامل اطلاعات زیر:‍

6-1- محورهای اصلی وفرعی ساختمانی

6-2- رقوم ارتفاعی کف کلیه طبقات ،بام ویا بام ها

6-3- اندازه گذاری نقشه نما یا نما ها و جزییات اجرایی در صورت لزوم

6-4- نحوه انطباق با طرح و نقشه های سازه (ستون ها ،بادبندها،درزهای انبساط ،...)،درج انواع مصالح مصرفی وملاحظات مربوط به طرح های تاسیسات برقی و مکانیکی

6-5- درب ها ، پنجره ها ومرجوعات دسته بندی درها وپنجره

6-6- مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دفتر کنترل ساختمان

پی نوشت :  این مطلب ادامه دارد

م. شریفی
معمارم و مدرس مجتمع فنی تهران (دانشگاه TAFE استرالیا ),مدرس آموزشگاه مهندسی معماری و شهرسازی (آتلیه صدیق) به صورت خصوصی و گروهی اتوکد ،نقشه کشی و فاز 2 تدریس میکنم. 09120374475 برای نوشتن هرکدام از مطالب کلی وقت صرف شده لذا هرگونه کپی برداری از وبلاگ و وب سایت کاری غیراخلاقی است.