تدریس و آموزش اتوکد دوبعدی-سه بعدی و فاز 2
به صورت خصوصی -گروهی و نیمه گروهی
نویسنده: م. شریفی - ۱۳٩۱/۱٢/٢۳

 

31- ارتفاع پله های داخلی و خارجی ساختمان نباید از 18 سانتیمتر بیشتر و از 10 سانتیمتر کمتر باشد. (مبحث سوم 3-1-4-4-5)

32- در مورد جانپناه پله باید بندهای 4-2-12-3-17 و 4- 2-12-3-18 مبحث چهارم رعایت گردد.

33- درب پلکانها در طبقات تخلیه باید بطرف بیرون باز شود .(مبحث سوم)

34- طبقه یا طبقات تخلیه باید راه عبور آزاد به بیرون ساختمان داشته باشد.

35- درب پلکان ها نمی تواند از جنس شیشه (هر نوع شیشه) باشد.

36- عبور یا پارک اتومبیل در پارکینگ ها نباید به فضای دسترسی به قفسه پلکان یا آسانسور تداخل نماید. بنابراین یک فضا واسطه در حد فاصل پلکان وآسانسور با راه عبور ویا پارکینگ اتومبیل ها در نظر گرفته شود.

37- ارائه ودرج بررسی ومحاسبات آسانسورها با توجه به چیدمان و عمق راهرو آن .پیوست 4

38- در ساختمان های 8 طبقه یا با طول مسیر حرکت 28 متر و بیشتر از کف ورودی اصلی باید حداقل دو دستگاه آسانسور پیش بینی شود. حتی اگر از نظر محاسبات تعداد و ظرفیت ، یک دستگاه آسانسور کفایت نماید.

39- در کلیه ساختمان های با طول مسیر حرکت بیش از 21 متر از کف ورودی اصلی حداقل یک دستگاه آسانسور مناسب حمل بیمار(برانکاردبر) باید تعبیه شود.

40- طبقه همکف باید دسترسی مستقیم به حیاط داشته باشد.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دفتر کنترل ساختمان

ادامه دارد . . .

 

نویسنده: م. شریفی - ۱۳٩۱/۱٢/٦
نویسنده: م. شریفی - ۱۳٩۱/۱٢/۱

21- در کلیه پلانهای مربوطه معماری باید کانالهای تاسیساتی (ازجمله دودکش ها) ترسیم شود.

22- در صورت لزوم و در سقف های کاذب طبقات فضای لازم برای عبور لوله ها، کانال های تاسیساتی و کابل های برق و غیره در نظر گرفته شود.

23- عبور کانالهای تاسیساتی نباید به فضای نورگیرها تداخل نماید.

24- تعبیه آبرو در بالکن ها ودر فضاهای تاسیساتی ،نورگیرها وپارکینگ ها الزامی است.

25- از راهرو های طویل دو طرف بسته برای دسترسی به انبارها خودداری گردد.

26- ساختمانهای 4طبقه وبیشتر باید پله فرار داشته باشد.(مبحث سوم)

27- برای دیوارهای قفسه های آسانسور ها وپلکان ها به بند4-2-12-1 و 4-2-12-3-10 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان رجوع شود.

28- در فضای قفسه پلکانها عبور تیرهای سازه نباید شانه گیر بوده ویا عرض پاگرد ویا پله را کاهش دهد.

29- چنانچه در ساختمان پلکان به عنوان پله فرار محسوب گردد،در پاگرد پلکان نباید پله وجود داشته وسطح پاگرد باید هم تراز باشد.

30- حداقل عرض مفید پله 110 سانتیمتر (بند 3-1-4-4-4 مبحث سوم)

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دفتر کنترل ساختمان

پی نوشت : این راهنما در چند بخش تهیه شده و به مرور کامل میگردد

م. شریفی
معمارم و مدرس مجتمع فنی تهران (دانشگاه TAFE استرالیا ),مدرس آموزشگاه مهندسی معماری و شهرسازی (آتلیه صدیق) به صورت خصوصی و گروهی اتوکد ،نقشه کشی و فاز 2 تدریس میکنم. 09120374475 برای نوشتن هرکدام از مطالب کلی وقت صرف شده لذا هرگونه کپی برداری از وبلاگ و وب سایت کاری غیراخلاقی است.