مباحث اتوکد پیشرفته

 

شرح درس مباحث اتوکد پیشرفته

  

توانایی دانشجو بعد از اتمام مباحث

نتایج حاصله

نحوه استفاده اتوکد برای شروع فاز 2

  

 

افزایش سرعت ودقت در تولید نقشه ومدیریت اجزاء وعناصر مختلف نقشه

مباحث

  

در پایان مبحث دانشجو قادر به تولید انواع بلوکها وبه کار گیری آنها در نقشه هایمختلف خواهد بود.

کار با دستور EDIT BLOCK IN PLACE

  

کار با دستور WBLOCK

  

کار با DYNAMIC BLOCK

  

مروری بر داینامیک بلوکها

  

 

 

  

 

با توجه به اهمیت اندازه گذاری در نقشه های فاز2 مباحث به صورت تخصصی وکاملا کاربردی مرور میشوند.

مبانی اندازه گذاری

  

در پایان مبحث دانشجو قادربه اندازه گذاری انواع اشکال هندسی وویرایش وبکارگیری انواع مدلهای اندازه گذاری خواهدبود.

اندازه گذاری سریع

Quick Dimension

  

اندازه گذاری دایره

Radius &Arc lengthو...

  

ویرایش اندازه گذاری 

Dimension Style Manager

 

مبحث fit

  

 

 

  

 

مدیریت اطلاعات نفشه به منظور کمک در تسریع وتدقیق تولید نقشه های پیچیده فاز2 وهمچنین شیت بندی حرفه ای نقشه های فاز1و2

کار با layout ها

  

در پایان مبحث دانشجو قادربه شیت بندی مناسب وقابل کنترل واعمال مقیاسهای مد نظر کاربر بعد از پرینت خواهد بود.

فضای کاغذ وجانمایی

Page Setup Manager

  

تغییر نام ....حذف وکپی

  

کاربرد vports در LAYOUT

  

زوایای دید متفاوت در vports

  

کنترل لایه ها در vports

  

 

 

  

 

تنظیم استاندارد ضخامت خطوط وتعریف مقیاس

Print

  

در پایان مبحث دانشجو قادر به گرفتن پرینت نقشه با استاندارد های لازم اعم از مقیاس وضخامت قلم خواهد شد.

آماده سازی نقشه برایپرینت

  

  

  

 

 

  

 

ایجاد محیط از پیش تعریف شده برای شروع ترسیم نقشه ها به صورت پیش فرض

STANDARD

  

در پایان مبحث دانشجو قادر به تولید نقشه های استاندارد مد نظر گروه یا شرکت میشود

دستور STANDARD

  

 

 

  

 

  

سفارشی کردن اتوکد

  

در پایان مبحث دانشجو قادر به تولید صفحه کار متناسب با سلیقه ومخفف فرمانها ی خودش ...خواهد شد.

تعریف انواع میانبرهای حرفه ای برای دستورات پرمصرف

سفارشی کردن فرمانها Edit Program Parameters

  

سفارشی کردن صفحه کار Save as current

  

  

  

 

 

  

 

  

مفاهیم تکمیلی

  

در پایان مبحث دانشجو قادربه بالا بردن دقت در فرآیند ترسیم وکنترل انواع نقشه خواهد شد.

آشنایی با فرمان rename

  

آشنایی با فرمان مولتیلاین

  

آشنایی با فرمانهای LAYERII

  

آشنایی با فرمان FILTERS

  

قراردادن کلمه عبور بر روینقشه

  

نحوه محاسبه مساحت ها در اتوکد

  

آشنایی با فرمان FIND

  

آشنایی با EXPRESS TXTE

  

کاربرد vports

  

 

آشنایی با چاپ سریع حجم زیادی از نقشه

  

 

 

 

 

  

 

 

 

نحوه استفاده اتوکد برای شروع فاز 2

  

 

 

 

مباحث اتوکد سه بعدی

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 164 بازدید