نکات لازم در نقشه های اجرایی معماری (بخش دوم):

11- چنانچه ساختمان دارای بیش از یک زیرزمین باشد، دیوارهای زیرزمین های دوم و سوم و... در جوار خاک باید از بتن مسلح در نظر گرفته شود.

12- ارتفاع مفید زیرزمین ها ، پارکینگ ها حداقل2/10 متر در نظر گرفته شود.

13-تعبیه عایق رطوبتی در کف طبقات پارکینگ ها و کف پایین ترین زیرزمین ضروری است.(مبحث چهارم 7-11-2-4 )

14-در فضای سرایداری باید تقسیمات مربوطه ترسیم گردیده (فضای بهداشتی، طبخ وخواب) و در صورت امکان یک پنجره برای تهویه داشته باشد.

15- اتاق ژنراتور برق باید دارای عایق صوتی وتهویه کافی بوده و باید در محلی قرارگیرد که امکان خروج مستقیم هوای گرم رادیاتور دیزل ویا امکان خروج آن توسط یک کانال به طول کوتاه با سطح حداکثر 1/5 برابر سطح رادیاتور مربوطه به بیرون ساختمان وجود داشته باشد.

16- دستگاه تصفیه استخر باید حداقل در تراز 1/5تا 2 متر پایین تر از تراز آب استخر قرار گرفته و باید دارای کف شو باشد.

17- تصفیه خانه استخر در خارج از فضای استخر ،سونا ، جکوزی ،و بطور کلی فضاهای تر پیش بینی گردد.

18- فضای کافی جهت نصب ،سرویس ونگهداری تجهیزات تهویه مطبوع ، تجهیزات موتورخانه ، پمپ خانه ، منابع آب مصرفی و آب آتش نشانی در طرح معماری متناسب با طرح تاسیسات مورد نظر پیش بینی گردد.

19- فضا و دسترسی به موتورخانه باید به گونه ای  باشد که ورود و خروج بزرگترین جزء موتورخانه بدون تخریب درب ،پنجره ویا سایر اجزای ساختمان ویا دستگاه های دیگر به راحتی صورت پذیرد.

20- چنانچه دسترسی تجهیزات فضای تاسیسات از سقف فضای مذکور صورت می گیرد، جزییات معماری وسازه آن ارائه گردد.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دفتر کنترل ساختمان

ادامه دارد..

/ 0 نظر / 60 بازدید