نکات لازم در نقشه های اجرایی معماری (بخش پایانی)

51- در کلیه نماها مشخصات مصالح نما باید درج شود.

52- ارتفاع کف پنجره های نما ، جانپناه بام ، پلکان ،تراس وبالکن 10/1متر

53-کایه پنجره ها و درها باید دارای نعل درگاه باشد.

54- جانپناه بالکن ،بام ، تراس باید به سازه کف اتصال داشته باشد.

55- جزییات معماری (Details) باید نشانی رجوع به نقشه مربوطه را داشته باشد.

56- جزییات کف سازی ها (تر وخشک) فضاهای داخلی و خارجی به مقیاس لازم ارائه گردد.

57- چنانچه اجرای سقف به صورت تیرچه و بلوک های پلی استایلن سقفی می باشد ، جزئیات لازم اتصال جهت اندود سقف داده شود.

58- در سقف های تیرچه بلوک نباید آویزهای سقف کاذب به میلگرد تیرچه ها جوش داده شود.

59- توجه به ضوابط فنی اعلام شده از طرف مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و اعمال آن ها در نقشه های اجرائی ضروری است .

60- رعایت و درج ضوابط مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (صرفه جوئی در مصرف انرژی) الزامی است .

 

منبع :سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

/ 0 نظر / 67 بازدید