شرح درس مباحث اتوکد مقدماتی

شرح درس مباحث اتوکد مقدماتی

 

 

 

 

 

 محیط کاری اتوکد

 

 آشنایی با محیط کاری اتوکد

 

استفاده از خط فرمان

 

ذخیره کردن فضای کاری

 

شروع کار با اتوکد

 

بازکردن و ذخیره نمودن یک ترسیم

 

معرفی سیستم مختصات

 

 

مخفف دستورها

رسم و ویرایش اشیاء اولیه

L

ترسیم خط در سیستم LINE

F

گرد کردن گوشه ها (1) FILLET

TR

Trim قطع کردن یا بریدن

EX

Extend رساندن یا گسترده کردن

C

ترسیم دایره CIRCLE

REC

ترسیم مستطیل RECTANGLE

E

پاک کردن ERASE

A

رسم کمان ARC

O

کپی کردن اشیا با استفاده از فرمان Offset

DIV

کاربرد نقطه در تقسیم اشکال Divide

 

 

 

انتخاب و ویرایش اشیا

M

حذف و جابجا کردن اشیا MOVE

 

دستورات اولیه انتخاب اشیا

 

دستورات تکمیلی انتخاب اشیا

CO

کپی کردن اشیا با استفاده از فرمان Copy

POL

 ترسیم چند ضلعی منتظم (Polygon)

MI

قرینه یابی MIRROR

RO

چرخاندن اشیا ROTATE

CH

پخ زدن گوشه ها Chamfer

PL

ایجاد چند خطی (Pline)

EX

متلاشی نمودن اشیا EXPLODE

 

تولید ابر Revcloud

F

گرد کردن گوشه ها (2)FILLET

J

اتصال اشیای هم راستا JOIN

H

هاشورزنی ناحیه ای از ترسیم HATCH

SC

مقیاس دهی به اشیا SCALE

 

 

 

کاربرد Snap در نقطه یابی

OS

معرفی و انتخاب ابزار Snap

Z

بزرگنمایی و تغییرنمای جاری

Z D

فرمان Zoom Dynamic

 

سایر گزینه های فرمان Zoom

P

جابجا کردن نمای جاری View PAN

 

 

 

خواص اشیا

 

معرفی خواص اشیا

 

تعیین رنگ اشیا

 

تعیین نوع خط

 

تعیین مقیاس ، وزن و ضخامت خط

MA

یکسان نمودن خواص اشیا MATCHPROP

     

کار با لایه هاLayer

LA

تولید لایه ها و تنظیم خواص آنها

 

تعیین لایه جاری و حذف لایه ها

 

تنظیم خواص اشیا با لایه جاری

 

پنهان کردن اشیا در صفحه نمایش

     

فرمانهای تولید و ویرایش متن

 

متنهای تک سطری

 

معرفی کاتب

     

اندازه گذاری اجزای ترسیم

 

معرفی ویژگی های اندازه گذاری

 

اندازه گذاری پویا

DAL

اندازه گذاری خطی و مورب   DIMALIGNED

 

اندازه گذاری دایره وکمان Dimradius

 

اندازه گذاری زاویه ای Dimangular

     

ترسیم بر اساس مختصات

     

print

 

آماده سازی نقشه برای پرینت

     

برطرف کردن اشکالات

 

/ 0 نظر / 75 بازدید