نکات لازم در نقشه های اجرایی معماری (بخش چهارم)

 

31- ارتفاع پله های داخلی و خارجی ساختمان نباید از 18 سانتیمتر بیشتر و از 10 سانتیمتر کمتر باشد. (مبحث سوم 3-1-4-4-5)

32- در مورد جانپناه پله باید بندهای 4-2-12-3-17 و 4- 2-12-3-18 مبحث چهارم رعایت گردد.

33- درب پلکانها در طبقات تخلیه باید بطرف بیرون باز شود .(مبحث سوم)

34- طبقه یا طبقات تخلیه باید راه عبور آزاد به بیرون ساختمان داشته باشد.

35- درب پلکان ها نمی تواند از جنس شیشه (هر نوع شیشه) باشد.

36- عبور یا پارک اتومبیل در پارکینگ ها نباید به فضای دسترسی به قفسه پلکان یا آسانسور تداخل نماید. بنابراین یک فضا واسطه در حد فاصل پلکان وآسانسور با راه عبور ویا پارکینگ اتومبیل ها در نظر گرفته شود.

37- ارائه ودرج بررسی ومحاسبات آسانسورها با توجه به چیدمان و عمق راهرو آن .پیوست 4

38- در ساختمان های 8 طبقه یا با طول مسیر حرکت 28 متر و بیشتر از کف ورودی اصلی باید حداقل دو دستگاه آسانسور پیش بینی شود. حتی اگر از نظر محاسبات تعداد و ظرفیت ، یک دستگاه آسانسور کفایت نماید.

39- در کلیه ساختمان های با طول مسیر حرکت بیش از 21 متر از کف ورودی اصلی حداقل یک دستگاه آسانسور مناسب حمل بیمار(برانکاردبر) باید تعبیه شود.

40- طبقه همکف باید دسترسی مستقیم به حیاط داشته باشد.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دفتر کنترل ساختمان

ادامه دارد . . .

 

/ 0 نظر / 60 بازدید