# دودکش

راهنما ی تهیه و ارائه نقشه های معماری اجرایی (فاز2)-بخش سوم

شرح خدمات طراحی معماری و تهیه نقشه ها و مدارک معماری مرحله (فاز)2 3-پلان خرپشته ،بامقیاس حداقل (1:50) شامل اطلاعات زیر: 3-1- ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید