# فاز_2

راهنما ی تهیه و ارائه نقشه های معماری اجرایی (فاز2 ) ( بخش پایانی)

شرح خدمات طراحی معماری وتهیه نقشه ها و مدارک معماری مرحله (فاز) 2 7- نقشه های مربوط به جزییات اجرایی فضاها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 262 بازدید

راهنما ی تهیه و ارائه نقشه های معماری اجرایی (فاز2)- بخش چهارم

شرح خدمات طراحی معماری و تهیه نقشه ها و مدارک معماری مرحله (فاز)2 5-نقشه مقاطع طولی وعرضی،بامقیاس حداقل (1:50) شامل اطلاعات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

راهنما ی تهیه و ارائه نقشه های معماری اجرایی (فاز2)-بخش سوم

شرح خدمات طراحی معماری و تهیه نقشه ها و مدارک معماری مرحله (فاز)2 3-پلان خرپشته ،بامقیاس حداقل (1:50) شامل اطلاعات زیر: 3-1- ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 57 بازدید