نکات لازم در نقشه های اجرایی معماری (بخش پنجم)

 

41- در تراز نورگیرها (حیاط خلوتها)، واحد های هم تراز باید دسترسی به نورگیر یا نورگیرهای مربوطه را داشته باشد.

42- درمورد سامانه دفع زباله به بند 4-2-12-6-4 مبحث چهارم توجه شود.

43- تعبیه عایق حرارتی در کلیه دیوارهای خارجی و سقف آخر (بام) و کف اولین طبقه تصرف ضروری است.

44- دیوارهای مشترک واحدهای مستقر در یک طبقه باید به نحوی عایق بندی صوتی شوند.

45- توالت های ایرانی و فرنگی نباید رو به قبله نصب گردد.

46- در تعبیه محل لوازم بهداشتی فواصل استاندارد رعایت شود.(مبحث شانزدهم)

47- فضای مفید سرویس بهداشتی معلول شامل یک دستشویی و یک توالت فرنگی 1/70در 1/50متر .

فضای مفید سرویس بهداشتی معلول شامل یک دستشویی و یک توالت فرنگی و یک وان 2/4 و2/10 متر.

48- درمورد  فضای بهداشتی فوق باید چیدمان لوازم بهداشتی به صورتی باشد که معلول پس از ورود ،فضایی به صورت یک چهارم دایره وبه شعاع 1/30 تا 1/40 سانتیمتر برای مانور صندلی چرخدار داشته باشد.

49- در سرویس بهداشتی معلول به بیرون باز شود.

50- ابعاد زیر رعایت گردد:

    حداقل عرض درب ورودی واحد 1/20 متر (حداقل یک لنگه درب به عرض 90 سانتیمتر )

   حداقل عرض راهروی دسترسی به واحد ها 1/40متر

   حداقل عرض راهروی داخل واحد 1/10متر

   حداقل راهروی انبارها 1/20متر

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دفتر کنترل ساختمان

پی نوشت : این راهنما در چند بخش تهیه شده و به مرور کامل میگردد

/ 0 نظر / 45 بازدید